Ders Notları

1) Medyayı Anlama Gelenekselden Günümüze Medya- Dr. Nehir DURNA

İnsanın iş birliğine dayalı iletişiminin temelinde, sahip olunan haberleri saklamak isteği ile başkalarının elinde bulunan haberleri öğrenmek ve yaymak arzusu arasındaki diyalektik yatar. Bu diyalektik, insanların iletişim kurmayı sadece iş birliğine dayalı olarak arzu etmediğini ortaya koyar… devamını görmek için tıklayınız.

 

2) Geleneksel Medyanın Özellikleri ve Yalan Haber-Prof. Dr. Zakir AVŞAR

İnsanın sosyal etkileşiminin dilsel yönü bir güç söylemi yaratma süreci olarak incelenebilir. Bu noktadaki varsayım, bir “konuşan” ile bir “dinleyen hedef” arasındaki ilişkide dengeli bir “rol değişimi” olmadığıdır. İnsanın sosyal etkileşiminin dilsel yönü bir güç söylemi yaratma süreci olarak incelenebilir. Bu noktadaki varsayım, bir “konuşan” ile bir “dinleyen hedef” arasındaki ilişkide dengeli bir “rol değişimi” olmadığıdır… devamını görmek için tıklayınız.

 

3) Yanlış, Yalan Ve Sahte HaberBilgi Kavramları- Prof. Dr. Murat MENGÜ

İnsanın sosyal etkileşiminin dilsel yönü bir güç söylemi yaratma süreci olarak incelenebilir. Bu noktadaki varsayım, bir “konuşan” ile bir “dinleyen hedef” arasındaki ilişkide dengeli bir “rol değişimi” olmadığıdır. Bunun yerine, her zaman daha zayıf olan üzerinde güç uygulayan daha güçlü bir taraf vardır… devamını görmek için tıklayınız.

 

4) Medya Okuryazarlığı- Prof. Dr. Nazife Güngör

Bilgi çağı olarak nitelenen günümüz dünyasına aslında algı çağı denilmesi çok daha doğru olur. Güç ve çıkar ilişkilerinin neredeyse bütün toplumsal süreçleri belirlemekte olması, bilgi yönetiminin bilgi üretiminden daha değerli hale gelmesine neden olmuştur. Bu sürecin en etkin ve işlevsel aygıtı ise medyadır… devamını görmek için tıklayınız.

 

6) Sosyal Medyanın Dinamikleri Ve Yalan Haberin Artışı- Prof. Dr. Cem Yaşın

Yurttaşların siyasal sistemin temel aktörü olduğu bütün sistemler kamusal enformasyon akışı üzerine kuruludur. Kamusal konularda kamusal tartışmalar ile kamusal enformasyonun akışı genel siyasi kanaatleri dolayısıyla siyasi tutumları oluşturarak kamuoyunu biçimlendirir. Glynn (1987: 697) kitle iletişim araçları ile kamuoyu oluşumu arasındaki ilişkiyi araştırmıştır… devamını görmek için tıklayınız.

 

7) Ulusal Ve Küresel Siyaset Ve Yalan Haber- Prof. Dr. Recep Tayfun

Hakikat ötesi olarak değerlendirilen bu çağda, kamuoyunu sadece anlamak yetmez, inanmak da gerekir. Sağlıklı bir kamuoyunun oluşumunun temel gereksinimi, doğru bilginin paylaşımını sağlayacak bir paradigmanın varlığıdır. Hakikat ötesi olarak tanımlanan bu dönemde insanlar –mağdurlar, uzmanlar, kamuoyunu yönlendirmeye çalışanlar– bu gereksinimi dillendirmede… devamını görmek için tıklayınız.

 

8) Ulusal Hukuk Düzenlemeleri Ve Yalan Haber- Prof. Dr. Artun AVCI

Yalan haber ya da haber çarpıtma olgularının basının kamuoyunun taşıyıcısı, kamusal tartışmanın genişleticisi, kamusal alanın oluşturucusu idealini terk etmeye başladığı ve giderek tüketim kültürünün bir aracı haline geldikleri zaman diliminden itibaren var olduğu söylenebilir. Bu zaman dilimini 19.yüzyılın ikinci yarısındaki ticarileşme ve metalaşma süreçleriyle başlatmak mümkündür… devamını görmek için tıklayınız.

 

9) A-Doğruluk Kontrolü Ve Doğrulamayı Anlamak İçin Önemli Kavramlar- Emre İlkan SAKLICA 1

ABD’deki 2016 seçimleriyle gündeme gelen hakikat ötesi kavramı, toplumların yanlış bilgiye aşinalığını artırdı. Basın tarihinin başından beri ortada duran ancak sosyal medyanın hızı ile daha da yüksek ivmeyle yayılan bu problem çok sayıda çalışmanın da konusu oldu. Dönemin başkanı Donald Trump’ın, karşısındaki tüm haber… devamını görmek için tıklayınız.

 

9) B-TeyitçilikDoğrulama- Emre İlkan SAKLICA 2

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün her yıl yayınlanan Dijital Haber Raporu yanlış bilgiyle olan sorunumuzu gözler önüne seren önemli bir çalışmadır. 2022 yılında yayınlanan raporda habere duyulan güvenin arttığını görüyoruz. Dünya genelindeki katılımcıların yüzde 42’si çoğu zaman çoğu habere güvendiklerini belirtiyor… devamını görmek için tıklayınız.