Seminer Eğitmenleri

Dr. Nehir Durna

Konu: Medyayı Anlama: Gelenekselden Günümüze Medya

 

Nehir Durna, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde bitirdi. Doktorasını ise 2015 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Aynı yıl öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi’ndeki görevine 2020 yılına kadar devam etti ve habercilik, metin yazarlığı, sosyoloji, haber çözümlemeleri, medya sosyolojisi ve toplumsal bellek gibi alanlarda dersler verdi. Durna’nın gündelik hayat pratikleri, sözlü tarih, bellek ve mekân, yeni medya ve sosyoloji alanlarında çeşitli makale ve kitap bölümleri ile ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Durna ayrıca 2019 yılında yayımlanan Aşkın Halleri: Aşk Üzerine Disiplinlerarası Bir İnceleme kitabının editörlerinden birisi ve 2020 yılında yayımlanan Bellek ve Ritüel: Avanos’ta Binnik Şenlikleri kitabının yazarıdır. Bunların yanı sıra Durna, 2020 yılında yürüttüğü Ankara Çankaya’da Dönüşen Kentin Yaşlılarının Deneyim ve Belleği başlıklı projesi ile Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Araştırma Ödülü’nü kazanmıştır.

nehir

Prof. Dr. Nazife Güngör

Konu: Medya Okuryazarlığı

 

Prof. Dr. Nazife Güngör, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Akademik yaşama 1991 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladı. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Türkiye Bilimler Akademisi burslusu olarak İngiltere’de Manchester Üniversitesinde konuk akademisyen olarak bulundu. 2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Rektörlüğünde basın ve halkla İlişkiler danışmanlığı görevinde bulundu. 2007-2010 yılları arasında İletişim Fakültesinde gazetecilik bölüm başkanlığı görevini de üstlenen Güngör, Gazi Üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden Eylül 2011 yılında emekli olarak ayrıldı. Bir süre İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi ve dekan olarak görev yaptı. Akademik faaliyetlerini hâlen Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde sürdürmekte olan Nazife Güngör, şu anda İletişim Fakültesi Dekanı olarak görevine devam etmektedir. Kendisinin; Popüler Kültür ve İktidar, Arabesk, Abdülcanbaz, Cumhuriyet Döneminden Günümüze Dil, Kültür, Eğitim, Atatürkçü Düşüncenin Bilimsel ve Felsefi Temelleri, Çocuk ve Toplum (Çeviren), Medya, İletişim, Kültür (Çeviren), Gazi Üniversitesi Öğrenci Profili, Cumhuriyet Döneminde İletişim, İletişim, Kuramlar ve Yaklaşımlar, İletişime Giriş adlı telif, derleme ve çeviri kitapları, iletişim alanında çeşitli bildiri ve makaleleri bulunmaktadır.

nazife

Prof. Dr. Murat Mengü

Konu: Yanlış, Yalan ve Sahte Haber/Bilgi Kavramları

 

1988 yılında ODTÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Murat Mengü, 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1998 – 2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölümünde doktora unvanı almıştır. İletişim Çalışmaları alanında 2017 yılında doçent, 2022’de profesör olmuştur. Medya okuryazarlığı, kültürlerarası iletişim, reklam yazarlığı, iletişim sosyolojisi, sinema kuramları, sinema-televizyonda eleştiri, sosyal davranış ve protokol kuralları, iletişim kuramları gibi konularda dersler vermiştir. Hâlen İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Murat

Prof. Dr. Zakir Avşar

Konu: Geleneksel Medyanın Özellikleri ve Yalan Haber

 

Zakir Avşar 1967 doğumludur. İletişim, kamu yönetimi ve işletme alanlarında lisans ve yüksek lisans öğrenimleri gören Avşar, iletişim alanında doktora, doçent ve profesör oldu. Memuriyete Başbakanlıkta başladı ve değişik birimlerde görev yaptı. Bir süre TBMM’de Başkanlık Müşaviri olarak çalışan Avşar, sırasıyla Başbakanlık Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Başbakanlık Müşavirliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ve Reklam Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu. 2000–2005 yılları arasında RTÜK Üyesi ve RTÜK Başkanvekili olarak çalıştı. 2005-2010 yılları arasında Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. Akademik ve mesleki çalışma alanlarıyla ilgili yurt içi ve yurtdışında yayımlanan makaleleri ve kitapları bulunan Avşar, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. 2015 yılında bir dönem ve 2017- 2018 arasında Michigan State Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Medya ve İslamofobi üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı Sağlık İletişimi Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Halen Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi, Denetçisi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Kartları Komisyonu Üyesidir. Şu anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır. Zakir Avşar’ın Radyo ve Televizyon Hukuku, Reklam ve Reklam Mevzuatı, İnternet Hukuku, Bilişim Hukuku, Ombudsman – Kamu Hakemi, Medya’nın İffeti, Dünya Örnekleri Çerçevesinde Siyasal İletişim adlı eserleri bulunmaktadır

zakir

Prof. Dr. Cem Yaşın

Konu: Sosyal Medyanın Dinamikleri ve Yalan Haberin Artışı

 

Cem Yaşın, siyasal iletişim, retorik, kamuoyu ve araştırma yöntemleri alanında çalışmalar yaptı. Medya ve kamuoyu, siyasal iletişim, araştırma yöntemleri, sosyal bilimlerde istatistik gibi dersler verdi. Siyasal iletişim ve araştırma yöntemleri alanında Siyasal Araştırmalarda Örneklem Sorunu, Siyasal Kampanya Yönetiminde Bütüncül Yaklaşım gibi makaleleri yayımlandı. Gündem Belirleme Kuram ve Araştırmaları kitabını yayıma hazırladı. İnternet altyapısı ile oluşan enformasyon ve iletişim teknolojilerine ilişkin olarak 2000’li yılların başında Türkiye’de ilk çalışmalarından olan Haber Söyleminin İnternet İçeriklerine Etkisi başlıklı doktora tezini hazırladı. Gazi Üniversitesi bünyesinde yayınlanan, daha sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yayın hayatını sürdüren Yeni Medya dergisinin oluşum çalışmalarına katıldı. Yeni medya alanında ortak üretim yapan bir grup akademisyenle birlikte Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi, Geleceğin Gazeteciliği, Twitter Araştırmaları, Bilgi, Doğruluk ve Twitter, Yeni Medya, Toplum ve Siyasal İletişim, Yeni Medya, Toplum ve İletişim Biliminin Dönüşümü kitaplarını Himmet Hülür ile yayına hazırladı ve kitap editörlüğünü üstlendi. Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki değişimin etkileri ile akademik ve eğitim içeriğinin değişeceğini varsayan yeni iletişim ortamları için kişisel gereksinimler ve seçkiler ile şekillenen, video formatında içerik ara yüzü olan “yenimedya.info” sayfasında yayımlanan İletişim Ansiklopedisi’nin çalışmalarına katıldı. İletişim kuramları, kuramcılar ve kavramlar ile ilgili çok sayıda içerik üretti.

Prof. Dr. Recep Tayfun

Konu: Ulusal ve Küresel Siyaset ve Yalan Haber

 

Recep Tayfun, 19 Mayıs 1965 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1987-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler anabilim dalında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ve Almanya’da doktora alan çalışmasını tamamladı. 2011 yılında İletişim Bilimleri doçentlik unvanını, 2016 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında profesör unvanı aldı. Başkent Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı, İletişim Fakültesi dekan yardımcılığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Tayfun’un, Kamuoyunu Anlamak, Kurumsal İletişim ve Mizah, Etkili İletişim ve Beden Dili, Arabuluculuk ve Uzlaştırma İletişimi, Belirsizlik ve Algı Yönetimi, Post-Truth Çağda Kamuoyunu Anlamak başlıklı kitap çalışmaları bulunmaktadır. Rıza üretim süreçleri, kamuoyu ve medya propaganda ve halkla ilişkiler, stratejik iletişim ve istihbarat kriz iletişimi yalan ve sözsüz iletişim alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

recep

Prof. Dr. Artun Avcı

Konu: Yalan Haberle Mücadele Yolları-Hukuksal Düzenlemeler

 

Artun Avcı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalında tamamladı. Yüksek lisans tez başlığı Modern İletişim Krizi ve Gerçeküstücü İletişim ve doktora tez başlığı Türkiye’de Kamusal Alan ve Televizyon: Vatandaş Televizyonundan Tüketici Televizyonuna Dönüşüm Süreci’dir. 2013 yılında Türkiye’de İnternet ve İfade Özgürlüğü adlı teziyle doçentlik unvan ve yetkisini aldı. Editörlüğünü yaptığı Çağdaş Televizyon Çalışmaları -Televizyonda Hikâye Anlatıcılığı isimli kitap 2011’de H2O Yayınları tarafından ve Türkiye’de İnternet ve İfade Özgürlüğü adlı tezi, Legal Yayıncılık tarafından 2013 yılında basıldı. Editörlüğü yaptığı Neo-Islamic Culture’s Influence On Recent Turkish Media isimli kitap Cambridge Scholars Publishing tarafından 2017 yılında basıldı. Çeşitli akademik (hakemli/hakemsiz) dergilerde çalışma alanları ile ilgili yazı ve makaleleri yayımlandı. Akademik çalışma alanları: Sosyal medya etik ve hukuku, kitle iletişim hukuku (basın ve radyo-televizyon hukuku), kitle iletişim kuramları (internet, sosyal medya, radyo ve televizyon kuramları), kitle iletişim (medya) etiği ve kültürel çalışmalardır.

artun

Emre İlkan Saklıca

Konu: Doğruluk Kontrolü ve Doğrulama

 

Emre İlkan Saklıca, gazeteciliğe Kanal B’de başladı. 2008-2019 yılları arasında kanalda yayınlanan haber programı Güncel’in yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendi. Ayrıca NewsLabTurkey, Journo gibi siteler için çeşitli içerikler üretti. Podcast ağı Medyapod’da yöneticilik ve podcasterlık yaptı. 2019 yılı itibariyle Türkiye’nin önde gelen doğrulama organizasyonu Teyit’te çalışmaya başladı. Yüksek lisansını Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Saklıca, hâlen Teyit yazı işleri sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

ilkan

Esra Özgür

Konu: Doğrulama/Teyit Kuruluşları ve Etkinlikleri

 

Esra Özgür, meraklı bir teyitçi ve hukukçu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Çocuklara ve mültecilerle yönelik insan hakları odaklı projelerde görev aldı. Açık veri, şeffaflık, bilgiye erişim hakkı, dijital vatandaşlık ve bunların etrafındaki konulara ilgi duyuyor. 2020’den bu yana Teyit’te eğitim içerikleri sorumlusu olarak çalışıyor. #teyitpedia kategorisinde yanlış bilgi sorunu, eleştirel dijital okuryazarlık becerileri ve teyitçilik yöntemleri hakkında yazıyor. Aynı alandaki eğitim ve atölyelerin yürütücülerinden.

esra