Hakkında

Toplumlar artan bir şekilde bilginin silah olarak kullanıldığı sürekli bir bilgi savaşı ortamında bulunmaktadır. Bu ortam internet ve sosyal medyanın artan kullanımı ve rant haberciliğinin dinamiklerinin ötesinde, başta devletler olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası aktörün, propaganda, kamu diplomasisi, algı yönetimi, stratejik iletişim, halka ilişkiler ve reklamcılık gibi planlı ve amaçlı faaliyetleriyle karmaşıklaşmakta, doğru haber ve bilgiye ihtiyaç duyanlara zorluklar yaratmaktadır.

 

Bu bağlamda İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (Arel USAM) bilginin yanlış ve kötü amaçlı kullanımına karşı toplumsal dayanıklılığa katkı sağlama vizyonuyla “Yalan Haberle Mücadele: Kavrama ve Doğrulama” başlıklı bir sertifika programı düzenlemiştir. İstanbul Arel Üniversitesi kaynakları kullanılarak düzenlenen program, “Toplumsal Dayanıklılığı Artırma: Dezenformasyon ve Bilgi Harbi Faaliyetlerine Karşı Yenilikçi Yollar” başlığında NATO Kamu Diplomasi Bölümü çıkılan proje çağrısı kapsamında desteklenmektedir.

 

Ayrıca AELSAN’ın ana iştirakçisi olduğu Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş. BİTES, Bizbize video konferans/webinar sistemi ile destek sağlamaktadır. Programın amaçları;

 

· Üniversite öğrencilerinin medya, propaganda, sahte haber, yalan/yanlış bilgi ve bilgi savaşı hakkında farkındalıklarını geliştirmek,

· Farklı bölgeler ve çeşitli kültürlerden gelen katılımcıları okudukları ve izledikleri içerikleri değerlendirebilme ve güvenilirlik konusunda doğru sonuçlara ulaşma becerileriyle donatmak,

· Öğrenciler arasında yalan/sahte haberleri anlama ve mücadele edebilmek için yaratıcı fikir ve projeler geliştirmelerini teşvik etmek,

· Program materyallerinin ve sosyal medya videolarının yaygınlaştırılması yoluyla sahte ve yalan haberler konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak,

· Sahte bilgiyle ulusal ve uluslararası boyuttaki mücadeleye katkıda bulunmaktır.

 

Proje kapsamında web sayfası açılmıştır. 12-26 Kasım tarihinde uygulanacak Sertifika Programı için başvuru esasları, iletişim bilgileri, faydalı linkler, ders/bilgi notları ve program çıktıları bu sayfada paylaşılacaktır.

 

Çevrimiçi olarak planlanan ve 100 Üniversite öğrencisinin (Lisans 3. ve 4. sınıflar, yüksek lisans öğrencileri) kabul edileceği Sertifika Programı hafta sonları beş gün olarak yapılacaktır. İki gün 10 oturumda alanında yetkin akademisyenler ve uzmanların konferans ve seminerleri planlanmıştır. Sonraki iki günde grup çalışmaları içinde örnek olaylar incelenecek, grup ödevleri kapsamında farkındalık yaratma videosu ve dijital eğitim aracı/kiti tasarlanması için ekip çalışmaları yapılacaktır. Programın beşinci günü grup ödevlerinin sunumu yapılacak, tasarlanan video ve dijital kitler değerlendirilecektir.

 

Sertifika programının tamamlanmasını takiben seçilen tasarımlar geliştirilerek proje sayfasında yayımlanacaktır.