Başvuru Esasları

SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURU ESASLARI

 

Sertifika programına üniversitelerin lisans programlarında öğrenim gören 3-4’üncü sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans program öğrencileri başvurabilecektir.

 

Programa katılacak öğrencilerin İngilizce dil bilgisine sahip olması gereklidir (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden asgari 70 puan alınmış olması veya Üniversitelerin İngilizce bölümlerinde öğrenci olunması veya üniversite lisans programlarında İngilizce hazırlığın tamamlanmış olması gereklidir).

 

Programa 80 lisans, 20 lisans üstü öğrenci kabul edilecektir. Kategorilerden birinde kriterlere uygun yeterli sayıda başvuru olmadığında, kontenjanların ayarlaması yapılacaktır.

 

Başvuran adaylardan dil ve sınıf kriterlerini karşılayanlar 2022 Eylül ayı itibariyle transkriptlerinde yazılı genel not ortalamalarına göre sıralanacaktır. Yüksek lisans öğrencilerinden henüz bir yarı yıl tamamlamayanların lisans mezuniyet not ortalamaları, bir ve daha fazla yarı yıl tamamlayanların ise yüksek lisans genel not ortalamaları dikkate alınacaktır.

 

Kriterlere uygun başvurular program kontenjanı olan 100’ü geçtiğinde, programa bir üniversiteden en fazla 5 (beş) lisans, 2 (iki) yüksek lisans öğrencisi kabul edilecektir.

 

Başvurular 26 Ekim 2022 tarihine kadar web sayfası üzerinde ilgili linkten yapılacaktır.

Başvuru için gerekli evraklar;

-Adayın özgeçmişi,

-Öğrenci belgesi,

-Onaylı transkript (üzerinde genel not ortalaması bulunmalı ve Eylül 2022 tarihi itibariyle onaylı olmalı),

İngilizce dil bilgisini gösteren belge (Transkriptte İngilizce dili ile eğitim yapan bölüm öğrencileri için transkrip yeterlidir. Türkçe dilinde eğitim yapan ancak İngilizce hazırlığı tamamlamış öğrencilerin bu durumları transkriptte yazılı olmalıdır. Diğer öğrenciler için İngilizce sınav belgesi gereklidir).

Başvuru sonuçları adaylara e-posta ile bildirilecektir ve Web sayfasında ilan edilecektir.

 

SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANMA

Programa kabul edilen ve başarıyla tamamlayan öğrencilere Rektörlük onaylı sertifika ve eki verilecektir.

Sertifika almaya hak kazanmak için;

(1) Online derslerin yüzde 80’ine katılmak,

(2) Grup çalışmalarına tam olarak iştirak etmek ve grup ödevlerine katkıda bulunmak,

(3) Değerlendirme, anket, geri besleme etkinliklerini tamamlamak gereklidir.