Grup Çalışmaları Moderatörleri

Dr. Yunus Karaağaç

Birinci Grup Moderatörü

 

Yunus Karaağaç, 1992 İstanbul doğumludur. 2015 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansını, 2017 yılında ise Uluslararası İlişkiler ve İstihbarat İncelemeleri alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Haziran 2022’de Asimetrik Savaş Stratejisi Çerçevesinde PKK’nın Yapısal Dönüşümü: Şehir Terörizmi ve Hendek Olayları teziyle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktoru olmuştur. Güvenlik, istihbarat, terörizm, siyasal şiddet, psikolojik savaş, Türk dış politikası, enerji politikaları, diplomasi ve karşılaştırmalı siyaset alanlarında bilimsel makaleleri, bildirileri, ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. TUİÇ Akademi bünyesinde görüş yazıları yazmakta, organizasyon süreçlerine destek vermekte ayrıca terörizm araştırmaları ve istihbarat çalışmaları konularında online staj vermektedir.

yunus

Dr. Sema Sezgin

İkinci Grup Moderatörü

 

Sema Sezgin, lisans eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nde 2015’te tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Arel Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar programında Medya Yakınsaması ve Mobil Gazetecilik başlıklı tez ile 2017 yılında bitirdi. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Genel Gazetecilik programında Balkan Savaşları Döneminde Basında Türk Milliyetçiliği Söylemleri (1912-1913) adlı tez ile tamamlayarak 2021 yılında mezun oldu. Temel ilgi alanları; ideoloji söylem yapıları, dijital medya ve ideolojik söylem, eski ve yeni medyada milliyetçi söylem, eleştirel söylem çalışmaları (politika, dil, temsil, güç, iktidar, özne, diyalog, kimlik, hakikat, gerçeklik, yeniden üretim, toplumsal biliş) gibi kavramlar üzerinedir. Ayrıca Mobil Gazetecilik İnternet Haberciliği: Kuram, Uygulama ve Eleştiri ve Gerilim Stratejileri Bağlamında İtalya’da Yaşanan Olaylar: Uluslararası Medya Skandalları adlı kitaplarda makaleleri yayımlanmıştır. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

sema

Arş. Gör. Doğuş Sönmez

Üçüncü Grup Moderatörü

 

Doğuş Sönmez, Kadir Has Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Programı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 2016-2022 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Programı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Lisans derecesini Marmara Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümünde ve yüksek lisans derecesini aynı Üniversitenin Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Programında tamamlamıştır. Doktorasına Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı’nda devam etmektedir. Yüksek lisans tez çalışmasında Putin Dönemi Realist Rus Dış Politikasının Değerlendirilmesi konusunu incelemiştir. Akademik ilgi alanları uluslararası ilişkiler teorileri, Rus dış politikası, Türkiye, Rusya, İran ilişkileri ve Avrasyacılık’tan oluşmaktadır.

doğuş

Atakan Yılmaz

Dördüncü Grup Moderatörü

 

Atakan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında The Evolution of Deterrence Theory for a New Dimension: The challenges of Cyber Deterrence Strategies In The International System başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi almıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırması görevlisi ve GA Panorama platformunda yazı koordinatörü olarak çalışan Yılmaz’ın çalışma ve ilgi alanları arasında siber uzay ve güvenlik, diplomasi, kantitatif siyaset çalışmaları ve uluslararası ilişkiler teorileri yer almaktadır. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programında doktorasına devam etmektedir.

atakan

Burak Duman

Beşinci Grup Moderatörü

 

İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünü bitiren Burak Duman, edebiyata olan merakı nedeniyle Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne başladı. Şu anda bir yandan İstanbul Üniversitesi Genel Gazetecilik bölümünde yüksek lisans yapmaktayken diğer yandan da öğrenci değişim programı kapsamında Strazburg Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler bölümüne devam etmektedir.

burak

Arş. Gör. Sezen Kaya Sönmez

Altıncı Grup Moderatörü

 

Sezen Kaya Sönmez, lisans derecesini Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasına Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Programı’nda devam etmektedir. Yüksek lisans tezinde İklim Değişikliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği konusunu incelemiştir. Aynı zamanda, Kadir Has Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları Kopenhag Okulu, çevre güvenliği, iklim güvenliği ve iklim değişikliğinden oluşmaktadır.

sezen